Algemene voorwaarden

Algemeen

Door de app te downloaden of te gebruiken, zijn deze algemene voorwaarden automatisch op u van toepassing – u moet dus zorgen dat u deze zorgvuldig doorleest voordat u de app gebruikt.

App en Webwurk is de bouwer en verstrekker/verspreider van de app Dimple.

De app wordt beschikbaar gesteld aan alle leden van golfclubs die de software MMS Proware Cloud gebruiken. U wordt als persoon nimmer kosten in rekening gebracht voor de app.

Een geregistreerde en geactiveerde golfclub wordt jaarlijks de factuur toegestuurd voor het gebruik. Met het accepteren van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden begrijpt u dat uw golfclub de kosten voor het gebruik van de app draagt.

Dientengevolge begrijpt u ook dat enkel golfclubs die de software van MMS Proware gebruiken zich kunnen registreren. Registreert u uw golfclub? Dan gaan wij ervan uit dat u gemachtigd bent de registratie te doen. U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat (op het moment dat u de registratie doet) uw golfclub een overeenkomst aangaat van tenminste 1 jaar voor het gebruik van de app.

Indien de factuur niet tijdig betaald wordt door de golfclub, behouden wij ons het recht voor de app voor deze golfclub te deactiveren. Dit betekent dat alle gebruikers uit de app uitgelogd worden en de golfclub niet langer geactiveerd is in de app. Wordt de factuur alsnog betaald, dan wordt de golfclub weer geactiveerd en kan een ieder weer gebruik maken van de app.

Het is niet toegestaan om de app, een deel van de app, of het handelsmerk Dimple op enige manier te kopiëren of te wijzigen. Het is niet toegestaan om te proberen de broncode van de app over te nemen, te ‘reverse engineeren’, en u mag ook niet proberen de app te vertalen naar een andere taal, of om een afgeleide versie ervan te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrecht, databankrechten, werkwijzes, grafische aankleding en andere daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van App en Webwurk.

Op onze website vindt u links naar ons privacybeleid (naast deze algemene voorwaarden) die relevant voor u kunnen zijn als u de app gebruikt of in de toekomst zaken doet met App en Webwurk.

App en Webwurk vindt het belangrijk dat de app zo handig en efficiënt mogelijk is. Daarom behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de app te maken (zonder vooraankondiging) of op enig moment de app te updaten met nieuwe of verbeterde functionaliteiten. Ook kunnen zonder vooraankondiging functies verdwijnen uit de app.

Persoonlijke gegevens

De App en Webwurk app bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt niet. Enkel een token waarmee wij u uniek kunnen identificeren per gebruikt apparaat wordt bewaard. Er worden enkel geanonimiseerde statistieken verzameld in de app, die nimmer herleidbaar zijn naar een individu.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en het gebruik van de app veilig te houden. Wij raden u daarom aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten. Dit is het proces van het verwijderen van softwarebeperkingen die zijn opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw toestel. Dit kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware/virussen/kwaadaardige programma’s en de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen. Het zou ook kunnen betekenen dat hierdoor de app niet goed of helemaal niet werkt.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de app of daaruit voortvloeiende schades in de breedst mogelijke zin.

Internetverbinding

U moet weten dat er bepaalde dingen zijn waarvoor App en Webwurk geen verantwoordelijkheid zal nemen. Alle functies van de app vereisen dat de app een actieve internetverbinding heeft. Dit kan via een wifiverbinding zijn, of via uw mobiele netwerkprovider, maar App en Webwurk kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet volledig functioneel is als u geen toegang hebt tot wifi en/of u geen datavolume meer over hebt.

Tevens kan het zijn dat de backend van Proware – terwijl u de app gebruikt – niet beschikbaar is. De app zal dan niet functioneren. U begrijpt dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die daaruit kan voortvloeien. Wij beheren Proware niet en kunnen daarom geen verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Wij maken er enkel gebruik van.

Als u de app buiten een gebied met wifi gebruikt, moet u niet vergeten dat uw gebruikersovereenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing is. Daarom kan uw mobiele provider u kosten in rekening brengen voor het dataverbruik terwijl u van de app gebruik maakt, of eventuele andere externe kosten. Door het gebruik van de app accepteert u verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele kosten, met inbegrip van roamingkosten wanneer u de app buiten uw eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als u de rekening voor het apparaat waarop u de app gebruikt niet betaalt, dan moet u zich ervan bewust zijn dat wij aannemen dat u toestemming hebt van de betaler om de app te gebruiken. Op dezelfde manier kan App en Webwurk niet verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt.

Updates

Op een gegeven moment zou het kunnen dat wij de app willen bijwerken. De app is momenteel beschikbaar op Android en iOS – de vereisten voor beide systemen (en voor alle extra systemen waarvoor we kunnen besluiten de app ook beschikbaar te stellen) kunnen veranderen en u zult de updates moeten downloaden als u de app wilt blijven gebruiken. App en Webwurk kan niet beloven dat het de app altijd bijwerkt zodat deze relevant blijft voor u en/of werkt met de iOS/Android-versie die u geïnstalleerd hebt staan op uw toestel. Echter, u belooft altijd updates voor de app te zullen accepteren wanneer deze u worden aangeboden.

Tot slot, met betrekking tot de verantwoordelijkheid van App en Webwurk voor uw gebruik van de app: wanneer u de functies van de app gebruikt, is het belangrijk te onthouden dat hoewel wij ernaar streven om te zorgen dat deze te allen tijde bijgewerkt en juist is, wij afhankelijk zijn van derden die ons informatie verstrekken, zodat wij dit aan u beschikbaar kunnen stellen. De app is dus niet bedoeld ter volledige vervanging van de software van Proware. App en Webwurk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die u ondervindt als gevolg van volledig vertrouwen in de functionaliteit van de app.

Opzeggen en stoppen

Uw golfclub kan besluiten het contract van de app niet te verlengen en het abbonnement stop te zetten. Indien er opgezegd is, wordt de toegang tot de app voor alle leden van de betreffende club ingetrokken. U zult automatisch uitgelogd worden en niet meer in kunnen loggen.

Als de golfclub tussentijds het abonnement opzegt, dan is er geen restitutie mogelijk op de reeds betaalde factuur.

Wij kunnen ook besluiten om te stoppen met het onderhouden van de app, en kunnen het gebruik van de app op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving van opzegging aan u. Tenzij wij u anders informeren, geldt het volgende bij beëindiging: (a) de rechten en licenties die u in deze voorwaarden zijn verleend komen ten einde; (b) u moet stoppen met het gebruik van de app, en (indien nodig) deze verwijderen van uw toestel.